Volvo – Συνεχίζει την έντονα ανοδική της πορεία

Volvo – Συνεχίζει την έντονα ανοδική της πορεία

Η Volvo Cars ανακοινώνει για το 2ο τρίμηνο του 2023 αύξηση λειτουργικών κερδών κατά 39%, στα 6,4 δισεκατομμύρια SEK (σουηδικές κορόνες), εξαιρουμένων κοινοπραξιών και συνεργασιών, με περιθώριο κέρδους 6,3%. Τα αποτελέσματα προέκυψαν παρά τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους 0,9 δις SEK που σχετίζονται με το πρόγραμμα αποχωρήσεων το οποίο ανακοινώθηκε τον Μάιο, στο πλαίσιο της διασφάλισης μιας πιο αποδοτικής και βιώσιμης βάσης δαπανών για το μέλλον. Χωρίς αυτό το στοιχείο και εξαιρουμένων κοινοπραξιών και συνεργασιών, το σχετικό περιθώριο κέρδους για το 2ο τρίμηνο ήταν 7,2%. Αυτό καταδεικνύει ότι οι ισχυρές επιδόσεις που σημειώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο εντάσσονται σε μία σταθερή δυναμική η οποία αποτυπώνεται και στο επόμενο τρίμηνο του έτους.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων κοινοπραξιών και συνεργασιών έφτασαν τα 5 δις SEK, υποχωρώντας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου για το 2ο τρίμηνο του 2022 είχαν επηρεαστεί θετικά από τα εφάπαξ, μη επαναλαμβανόμενα λογιστικά αποτελέσματα της εισαγωγής της Polestar στο χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας Υόρκης.

Στη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία κατέγραψε συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Volvo αυξήθηκαν κατά 178% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αντιπροσωπεύουν πλέον μερίδιο 16% στο σύνολο. Τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παρουσίασε η εταιρεία -Volvo EX90 και EX30- δεν βρίσκονται ακόμη στην παραγωγή και μέχρι στιγμής δεν έχουν συνεισφέρει στα αποτελέσματα για το 2023. Μόλις αυτά τα δύο νέα αυτοκίνητα κυκλοφορήσουν, θα ενισχύσουν περαιτέρω τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων μας, δίνοντας ώθηση στον φιλόδοξο στόχο της Volvo Cars να διαθέτει στην αγορά μόνο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το 2030.

Παρόλο που το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα επηρεάστηκαν την ίδια περίοδο, λόγω του ότι η προμήθεια του λιθίου που χρησιμοποιείται σε αυτά τα οχήματα έγινε όταν οι τιμές του βρίσκονταν στο υψηλότερο επίπεδο, προς το τέλος του 2022. Επιπλέον, έχοντας παρουσιάσει νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (Model Year 2024) με σημαντικά καλύτερη αυτονομία σε σχέση με τα υφιστάμενα, η Volvo Cars πούλησε εγκαίρως το απόθεμα σε Model Year 23. Καθώς η εταιρεία προχωρά στο δεύτερο εξάμηνο του 2023, αυτή η δυναμική θα αλλάξει, καθώς θα προκύψει όφελος από τις χαμηλότερες τιμές του λιθίου και θα αποτυπωθούν τα αποτελέσματα της αυξημένης τιμολόγησης για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα MY2024. Επομένως, για τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται βελτίωση των περιθωρίων στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τον περασμένο μήνα, η Volvo Cars αποκάλυψε το αμιγώς ηλεκτρικό EX30, το πρώτο μικρό SUV στην ιστορία της. Με αυτό το αυτοκίνητο, η εταιρεία εισέρχεται σε μία σημαντική νέα κατηγορία με διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία πελατών, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια. Το EX30 θα ενισχύσει επίσης την κερδοφόρο ανάπτυξη της εταιρείας στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με τα μικτά περιθώρια κέρδους ανά αυτοκίνητο να εκτιμώνται από 15% έως 20%. Τόσο το EX30 όσο και το μεγαλύτερο Volvo EX90 είναι συναρπαστικά βήματα προς το μέλλον και επιδεικνύουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση στην οποία κινείται η Volvo Cars: premium ηλεκτρικά αυτοκίνητα, βασισμένα σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική επόμενης γενιάς, με προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας και υπολογιστών, καθώς και με λειτουργίες παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας επόμενου επιπέδου.

Το δεύτερο τρίμηνο η Volvo Cars συνέχισε επίσης τον εμπορικό μετασχηματισμό της. Τον Ιούνιο, έφτασε σε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο, με το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνεται η πρώτη της αγορά που μεταβαίνει εξ ολοκλήρου από το παραδοσιακό μοντέλο χονδρικής σε ένα μοντέλο απευθείας επαφής με τον πελάτη, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο κοινό. Η γνώση που αποκομίζει η εταιρεία από τον εμπορικό μετασχηματισμό του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι καθοριστική για τα σχέδιά της που προβλέπουν μετάβαση περισσότερων αγορών στο απευθείας μοντέλο μέσα στα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τους αξιόπιστους Επίσημους Διανομείς της. Αυτό θα βελτιώσει τη συνολική εμπειρία που απολαμβάνουν οι πελάτες και θα κάνει το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας πιο αποδοτικό, με μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο αποτελεσματικό σε επίπεδο κόστους.

Όσον αφορά τις λειτουργικές επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου, η Volvo Cars κατέγραψε έσοδα 102,2 δις SEK, αυξημένα κατά 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σημείωσε, επίσης, μια δυναμική αύξηση 25% στις παγκόσμιες πωλήσεις της, διαθέτοντας 178.800 αυτοκίνητα, καθώς και σημαντική ενίσχυση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συνεχίζοντας την premium τιμολόγηση. Στις ενισχυμένες πωλήσεις συνέβαλε η αυξημένη παραγωγή των εργοστασίων της εταιρείας. Στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, παρήχθησαν 50% περισσότερα αυτοκίνητα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αυτό επιβεβαιώνει τα βήματα που κάνει η εταιρεία για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στην εφοδιαστική της αλυσίδα, όπως η διεύρυνση της βάσης των προμηθευτών της, η βελτίωση των χρόνων παράδοσης των προμηθευτών της και η απόδοσή τους, η ανάπτυξη απευθείας σχέσεων με σημαντικές εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών και χυτήρια, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας στο σύνολο της αλυσίδας αξίας.

Παρόλο που τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, εξαιρουμένων κοινοπραξιών και συνεργασιών, επιβαρύνθηκαν από ένα μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο της τάξης των 0,9 δις SEK, ανήλθαν στα 6,4 δις SEK, αυξημένα κατά 39% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτή η δαπάνη είναι σχετική με το πρόγραμμα αποχωρήσεων που αποτέλεσε τμήμα της πρωτοβουλίας για τον εξορθολογισμό των δαπανών, η οποία ανακοινώθηκε τον Μάιο. Οι προσπάθειες της εταιρείας για τη μείωση του αποτυπώματος CO2 ανά αυτοκίνητο εντείνονται συνεχώς. Στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, οι συνολικές εκπομπές CO2 ανά αυτοκίνητο μειώθηκαν κατά 18,8% σε σχέση με το έτος αναφοράς 2018, ενισχύοντας τον στόχο της εταιρείας που προβλέπει 40% μείωση CO2 ανά αυτοκίνητο, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας.

Prev Post Skoda Scala facelift – Με νέο πρόσωπο και νέα τεχνολογία!
Next Post Citroen C3 Aircross SUV – Διαθέσιμο από 19.900 Ευρώ
Σχετικά άρθρα
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook